Bài viết

Thành tích Công ty thực phẩm Phú Cường
Các thành tích đạt được

 

Bảng kê : số 01

I Những giải thưởng tại các kỳ hội chợ

 

1. Giải thưởng: Cầu vàng hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn MADE IN VIET NAM 2003 do thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Chủ tịch hội đồng Giám khảo và Xét thưởng khen thưởng ngày 19 tháng 05 năm 2003 cho Công ty TNHH Chế biến thực phẩm Phú Cường.

 

2. Giải thưởng: Cúp chất lượng vàng hội chợ người tiêu dùng ưa thích năm 2003 do Chủ tịch Hội tiêu chuẩn và bảo vệ NTD Việt Nam, Trưởng ban tổ chức khen thưởng ngày 05 tháng 11 năm 2003 cho Công ty TNHH CBTP Phú Cường.

 

3. Bộ khoa học và công nghệ chứng nhận Mì ăn liền Totoki của Công ty TNHH CBTP Phú Cường đã đạt tiêu chuẩn và được trao Cúp vàng của triển lãm Hội chợ " Hải Phòng Hội nhập và Phát triển " do Bộ trưởng Bộ khoa học và công nghệ ký ngày 17 tháng 05 năm 2004.

 

4. Giải thưởng: Cầu vàng hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn MADE IN VIET NAM 2004 do Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Chủ tịch hội đồng Giám khảo và Xét thưởng ngày 19 tháng 05 năm 2004 cho Công ty TNHH CBTP Phú Cường.

 

5. Giải thưởng: Cúp vàng là giải thưởng cao nhất thương hiệu an toàn vì sức khoẻ cộng đồng do Phó Cục trưởng - Trưởng ban tổ chức Chủ tịch hội đồng xét thưởng khen thưởng ngày 21 tháng 12 năm 2004.

 

6. Ban tổ chức Hội chợ Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới ngàn năm Thăng Long Hà Nội tặng Cúp Vàng Hà Nội cho đơn vị đạt danh hiệu: Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2004 ngày 03 tháng 01 năm 2005.

 

7. Giấy chứng nhận Cháo ngọt đỗ xanh của Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phú Cường đạt tiêu chuẩn và được trao cúp vàng của triển lãm hội chợ " Hải phòng 50 năm Xây dựng và Phát triển " ngày 16 tháng 05 năm 2005.

 

 

 

Bảng kê số 02

Các giải thưởng Công ty đã đạt được

 

Năm 2001

1. Giấy khen của Ban tổ chức hội chợ thương mại Quốc tế Việt Lào 2001 ngày 05 tháng 09 năm 2006.

2. Giải thưởng: Huy chương vàng cho sản phẩm Dưa chuột bao tử dầm dấm do ban tổ chức hội chợ ẩm thực và công nghệ thực phẩm lần thứ III khen thưởng ngày 26 tháng 12 năm 2001.

3. Giải thưởng: Huy chương vàng cho sản phẩm Bột canh gà muối I-ốt do ban tổ chức hội chợ ẩm thực và công nghệ thực phẩm lần thứ III khen thưởng ngày 26 tháng 12 năm 2001.

4. Giải thưởng: Huy chương vàng cho sản phẩm Phở gà do ban tổ chức hội chợ ẩm thực và công nghệ thực phẩm lần thứ III khen thưởng ngày 26 tháng 12 năm 2001.

Năm 2002

1. UNND Quận Kiến An tặng Giấy khen cho Doanh nghiệp vì có nhiều đóng góp trong việc xây dựng và phát triển công thương nghiệp ngày 17 tháng 01 năm 2002.

2. Giấy chứng nhận quyền sử dụng Logo - Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn MADE IN VIET NAM 2002 do Chủ tịch hội đồng thành viên Công ty HCTL Bắc Kỳ ký quyết định ngày 18 tháng 05 năm 2002.

3. Giải thưởng:  Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn: HIGH quality product made in vietnam 2002 do Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Chủ tịch Hội Giám khảo và Xét thưởng khen thưởng ngày 18 tháng 05 năm 2002 cho sản phẩm Bột canh tôm lifoon.

4. Giải thưởng:  Huy chương vàng và chứng nhận danh hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn: HIGH quality product made in vietnam 2002 do Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Chủ tịch Hội Giám khảo và Xét thưởng khen thưởng ngày 18 tháng 05 năm 2002 cho sản phẩm mỳ ăn liền phú cường.

Năm 2003

1. UBND Quận Kiến An tặng giấy khen cho Công ty vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2002 ngày 14 tháng 01 năm 2003.

2. Giải thưởng: Cầu vàng hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn MADE IN VIETNAM 2003 do thứ trưởng Bộ Công nghiệp, chủ tịch Hội đồng Giám khảo và Xét thưởng khen thưởng ngày 19 tháng 05 năm 2003.

3. Giấy chứng nhận gian hàng ẩm thực đẹp và hấp dẫn do Giám đốc Sở Du lịch Hải Phòng khen thưởng ngày 28 tháng 09 năm 2003.

4. Giải thưởng:  Cúp chất lượng vàng hội chợ Người tiêu dùng ưa thích năm 2003 do Chủ tịch hội tiêu chuẩn và bảo vệ NTD Việt Nam, Trưởng Ban TC khen thưởng ngày 05 tháng 11 năm 2003 cho Công ty TNHH CBTP Phú Cường.

5. Bộ Thương Mại tặng Bằng khen cho Công ty TNHH CBTP Phú Cường đã có thành tích tổ chức và tham gia thành công triển lãm Hàng thật - Hàng giả năm 2003.

6. Ban chấp hành liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen Công đoàn Công ty Phú Cường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng Công đoàn vững mạnh năm 2003.

7. UBND thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho Công ty TNHH CBTP Phú Cường đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2003.

Năm 2004

1. UBND phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho sản phẩm Mì ăn liền Totoki của Công ty TNHH CBTP Phú Cường đạt tiêu chuẩn và được trao cúp vàng tại triển lãm hội chợ : '' Hội nhập và Phát triển Hải Phòng lần thứ nhất - 2004

2. UBND Quận Kiến An - Hải Phòng tặng Giấy khen cho Công ty TNHH CBTP Phú Cường đã có thành tích trong sản xuất kinh doanh năm 2003 ngày 9/1/2004.

3. Giấy chứng nhận gian hàng trang trí đẹp và hấp dẫn do Ban tổ chức liên hoan văn hoá ẩm thực du lịch Quận Kiến An khen thưởng ngày 02 tháng 02 năm 2004.

4. UB mặt trận tổ quốc Việt Nam quận Kiến An tặng Bằng khen cho Công ty Phú Cường vì đã có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng KDCVH số 2.

5. Bộ Tài chính tặng Bằng khen cho Công ty TNHH CBTP Phú Cường - thành phố Hải Phòng vì đã có thành tích chấp hành tốt chính sách thuế năm 2003 ngày 17 tháng 03 năm 2004.

6. Bộ Khoa học và công nghệ chứng nhận Mì ăn liền Totoki của Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phú Cường đã đạt tiêu chuẩn và được trao Cúp  vàng của triển lãm hội chợ " Hải phòng Hội nhập và Phát triển " do Bộ trưởng Bộ khoa học ký ngày 17 tháng 05 năm 2004.

7. Giải thưởng: Cầu vàng hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn MADE IN VIET NAM 2004 do Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, Chủ tịch hội đồng Giám khảo và Xét thưởng ngày 19 tháng 05 năm 2004 cho Công ty TNHH CBTP Phú Cường.

8. Tặng Cúp vàng là giải thưởng cao nhất thương hiệu an toàn vì sức khoẻ cộng đồng do Phó Cục trưởng - Trưởng ban tổ chức Chủ tịch hội đồng xét thưởng khen thưởng ngày 21 tháng 12 năm 2004.

9. Tặng Huy chương vàng thực phẩm chất lượng an toàn vì sức khoẻ cộng đồng sản phẩm Phở gà lifoon do Phó Cục Trưởng - Trương ban tổ chức Chủ tịch Hội đồng xét thưởng khen thưởng ngày 21 tháng 12 năm 2004.

Năm 2005

1. Ban tổ chức Hội chợ Doanh nghiệp Việt Nam hướng tới ngàn năm Thăng Long Hà Nội tặng Cúp Vàng Hà Nội cho đơn vị đạt danh hiệu: Doanh nghiệp tiêu biểu năm 2004 ngày 03 tháng 01 năm 2005.

2. UBND thành phố Hải Phòng tặng giấy khen cho Doanh nghiệp đã có nhiều thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2004 ngày 06 tháng 01 năm 2005.

3. UBND Quận Kiến An - TP Hải Phòng tặng giấy khen cho Doanh nghiệp đã có nhiều thành tích trong sản xuất kinh doanh năm 2004 ngày 24 tháng 01 năm 2005.

4. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng Bằng khen vì đã có những thành tích xuất sắc trong sản xuất kinh doanh và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2004 ngày 22 tháng 02 năm 2005.

5. UBND Quận Kiến An tặng Bằng khen cho Doanh nghiệp có gian hàng đẹp tham gia hội chợ văn hoá ẩm thực quận Kiến An xuân 2005 ngày 22 tháng 02 năm 2005.

6 UBND thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho Doanh nghiệp đã có thành tích hoàn thành xuất sắc công tác An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ năm 2004 ngày 16 tháng 03 năm 2005.

7. Giấy chứng nhận Cháo ngọt đỗ xanh của Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phú Cường đạt tiêu chuẩn và được trao cúp vàng của triển lãm hội chợ " Hải phòng 50 năm Xây dựng và phát triển " ngày 16 tháng 05 năm 2005.

8. Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam tặng Bằng khen cho bà Nguyễn Thị Ngân - Giám đốc Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phú Cường đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2002 đến năm 2004 góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc ngày 17 tháng 05 năm 2005.

9. Ban chấp hành Liên đoàn lao động thành phố Hải Phòng tặng Bằng Khen cho Đ/c Nguyễn Thị Ngân - Giám đốc Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phú Cường đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động xã hội thực hiện chương trình " Xoá nhà tranh vách đất " xây dựng " Mái ấm công đoàn " 3 năm 2003 - 2005 ngày 8 tháng 9 năm 2005.

Năm 2006

1.  Liên Đoàn lao động thành phố tặng cờ thi đua cho Công ty vững mạnh toàn diện tháng 01 năm 2006.

2. UBND thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen cho Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phú Cường đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác sản xuất kinh doanh năm 2005 ngày 3 tháng 01 năm 2006.

3. Liên đoàn lao động thành phố tặng bằng khen cho đ/c Nguyễn Thị Ngân Giám đốc công ty TNHH  chế biến thực phẩm Phú Cường đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh ngày 4 tháng 01 năm 2006.

4. UBND Quận Kiến An tặng Bằng khen Doanh nghiệp có tinh thần tham gia tham gia hội chợ văn hóa ẩm thực quận Kiến An tháng 02 năm 2006.

 


 

Bài viết cùng chủ đề
Phương trâm hoạt động