Bài viết

Công ty thực phẩm Phú Cường - Chính sách chất lượng
Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phú Cường hướng tới sự phát triển bền vững dựa trên 03 nền tảng: Tăng trưởng, bảo vệ môi trường và thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc:

1. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2000 và hệ thống vệ sinh an toàn thực phẩm HACCP cho phù hợp với điều kiện của Công ty.

2. Cung cấp cho khách hàng những sản phẩm đạt chất lượng và an toàn, đáp ứng và thoả mãn yêu cầu khách hàng.

3. Liên tục cải tiến để tạo ra được những sản phẩm có chất lượng cao hơn, ngày càng thoả mãn khách hàng trong và ngoài nước

4. Mở rộng thị trường sản phẩm trong nước và ngoài nước.

5. Xây dựng chính sách thu hút công nhân ký hợp đồng lao động dài hạn vợi Công ty nhằm đẩy mạnh đội ngũ Công nhân có tay nghề và kinh nghiệm cao.