Bài viết

Cho thuê xưởng sản xuất và chứa hàng hóa
Khu 1: Địa chỉ: 109  Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng
 
Diện tích:2ha
 
Nhà xưởng rộng rãi khang trang cho thuê sản xuất, kho chứa hàng hóa
 
Giá :39.000đ/m2
 
Số điện thoại : 0987.831.345 - 0913.242.445
 
Email: phucuonghp@hn.vnn.vn - phucuonghp2015@gmail.com
 
Hình ảnh nhà máy số 1

 

 

Khu 2: Địa chỉ: 135  Trường Chinh, Lãm Hà, Kiến An, Hải Phòng
 
Diện tích:2ha
 
Nhà xưởng rộng rãi khang trang cho thuê sản xuất, kho chứa hàng hóa
 
Giá :39.000đ/m2
 
Số điện thoại : 0987.831.345 - 0913.242.445
 
Email: phucuonghp@hn.vnn.vn - phucuonghp2015@gmail.com
 
Hình ảnh nhà máy số 2