Giới thiệu
 

                                             Hình ảnh: Trụ sở chính công ty                                  

 

1. Tên Công ty: Công ty TNHH chế biến thực phẩm Phú Cường

2. Trụ Sở: Khu A1, Phường Phù Liễn, Quận Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam

*  ĐT: (031) 3878534/  2615047 /3878790/ 3678764 

*  Fax: (84-31)3790875

* E-mail: phucuonghp@hn.vnn.vn

* Website: www.phucuonghp.com.vn

3. Giám  đốc điều hành: Bà Nguyễn Thị Ngân

4. Ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất bột canh, gia vị.

- Sản xuất chế biến rau quả

- Kinh doanh hàng nông sản thực phẩm, hàng tiêu dùng.

- Cho thuê nhà ở, nhà xưởng, văn phòng làm việc.

- Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng

- Nuôi trồng cây công nghiệp, nông nghiệp, thuỷ - hải sản

- Dịch vụ du lịch sinh thái

5. Vốn điều lệ: 18 tỷ đồng

- Hiện nay nhà máy của Công ty đang hoạt động sản xuất chế biến bột canh và các loại gia vị thực phẩm.

- Công ty có 40.000m2 nhà xưởng khang trang đang cần hợp tác hoặc cho thuê nhà xưởng với giá cạnh tranh để các đối tác sản xuất hoặc liên doanh liên kết với mọi thành phần kinh tế.

- Công ty có khu nuôi trồng thuỷ sản Công nghệ cao và du lịch sinh thái 85ha. Địa điểm tại phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng cần hợp tác với mọi thành phần kinh tế trong và ngoài nước để phát triển nuôi trồng thuỷ sản và du lịch sinh thái.

1. Company name: phu cuong food processing co., ltd

2. Office: No A1, Phu Lien Ward, Kien An District, Hai Phong, Viet Nam.

* Tel: (031) 3878534/  2615047 /3878790/ 3678764

* Fax: (84-31)3790875

* E-mail: phucuonghp@hn.vnn.vn

* Website: www.phucuonghp.com.vn

3. Executive Manager: Mrs. Nguyen Thi Ngan

4. Bussiness Industry:

- Produce instant noodle, soup base, spices.

- Produce, process fruit and vegetables.

- Sell agricultural products, consume-goods

- Houses, workshops, offices for rent.

- Build industrial and agricultural crops, sea_food.

- Ecological tourism service.

5. Charter capital: 18 milliard VND

- The company's factory is producing and processing instant noodle and food-spice of different kind.

 - Phu Cuong has a spacious workshop of 40.000m2 need coporating or leasing with comparative price for the co-operation among producers and every economic-sectors

- The company has high-technology aquatic-product culture and 85 ha of ecological tourism zone. The location in Phu Lien Ward, Kien An District, Hai Phong city needs co-operating with every domestic and abroad economic-sectors to develop aquatic-product culture and econnogical tourism.