Sản phẩm nhà máy số 1

Tiêu chuẩn haccp
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157

Sản phẩm nhà máy số 2

Tiêu chuẩn haccp
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157
Giá: 79,000

Khu nông nghiệp công nghệ cao kết hợp du lịch nông nghiệp xanh

Tiêu chuẩn haccp

 Cung cấp con giống, cây giống đã thuần chủng và tư vấn kĩ thuật cho khách hàng.

 Đặc biệt có giống sen củ và sen ngó nhật bản 1 năm thu 2 vụ, cho năng suất cao gấp đôi năng suất sen Việt Nam.

 Nhận tham quan trải nghiệm khu nông nghiệp công nghệ cao từng nhóm người ( từ 10 người trở lên).

 Giá vé vào cổng tham quan 1/2 ngày là 30.000đ/người, 1 ngày là 50.000đ/người. Có người thuyết minh, dịch vụ ăn uống kèm theo nếu khách có nhu cầu.

 Các sản phẩm tại khu nông nghiệp công nghệ cao đạt tiêu chuẩn Vietgap (tiêu chuẩn quốc tế về sản xuất nông nghiệp).

Tiêu chuẩn haccp

Nhóm con giống

Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157

Nhóm cây giống

Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157
Giá: Liên hệ trực tiếp với Ms.Thanh: 0988314157